Nike Air Jordan Chính Hãng Qua Sử Dụng

Bộ lọc
(GS) Air Jordan 1 Mid (GS) Air Jordan 1 Mid
(GS) Air Jordan 1 Mid 'Topaz Mist' 555112-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao (GS) Air Jordan 1 Mid 'Topaz Mist' 555112-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
40
Giá sản phẩm mới: 7,500,000₫
Hết hàng
(GS) Air Jordan Access (GS) Air Jordan Access
(GS) Air Jordan Access 'Black Orange' AV7941-008 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao (GS) Air Jordan Access 'Black Orange' AV7941-008 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
850,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Air Jordan 1 Mid Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid 'White Chicago' 554724-116 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Air Jordan 1 Mid 'White Chicago' 554724-116 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,700,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 8,900,000₫
Jordan 1 Flight 2 Low Nike White Basketball Shoes Mens 654465-120 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Flight 2 Low Nike White Basketball Shoes Mens 654465-120 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Flight 2 Low Nike White Basketball Shoes Mens 654465-120 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Flight 2 Low Nike White Basketball Shoes Mens 654465-120 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
850,000₫
42.5
Hết hàng
Jordan 1 High Switch Peach CW6576-800 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 High Switch Peach CW6576-800 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 High Switch Peach CW6576-800 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 High Switch Peach CW6576-800 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,650,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 6,500,000₫
Jordan 1 Low Children Jordan 1 Low Children
Jordan 1 Low Children's Art (GS) DH5927-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Children's Art (GS) DH5927-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
850,000₫
40
Giá sản phẩm mới: 4,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Low Gold Toe CQ9447-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Gold Toe CQ9447-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Low Gold Toe CQ9447-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Gold Toe CQ9447-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 7,500,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Low Gym Red White 553558-611 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Gym Red White 553558-611 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Low Gym Red White 553558-611 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Gym Red White 553558-611 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 6,900,000₫
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 7,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Low SE Take Flight (GS) DD1527-114 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low SE Take Flight (GS) DD1527-114 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Low SE Take Flight (GS) DD1527-114 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low SE Take Flight (GS) DD1527-114 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,650,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 4,500,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Low Topaz Mist (GS) 554723-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Topaz Mist (GS) 554723-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Low Topaz Mist (GS) 554723-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Low Topaz Mist (GS) 554723-104 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 6,900,000₫
Nike
1,500,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Jordan 1 Mid Black Noble Red (Women Jordan 1 Mid Black Noble Red (Women
Jordan 1 Mid Black Noble Red (Women's) BQ6472-016 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Black Noble Red (Women's) BQ6472-016 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 5,500,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Mid Black University Red BQ6578-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Black University Red BQ6578-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid Black University Red BQ6578-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Black University Red BQ6578-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
950,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Jordan 1 Mid Black White Gold (GS) 555112-021 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Black White Gold (GS) 555112-021 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid Black White Gold (GS) 555112-021 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Black White Gold (GS) 555112-021 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,200,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 8,000,000₫
Jordan 1 Mid Gym Red Black 554724-610 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Gym Red Black 554724-610 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid Gym Red Black 554724-610 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Gym Red Black 554724-610 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
40
Giá sản phẩm mới: 11,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Mid Rush Blue University Red (GS) BQ6931-146 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Rush Blue University Red (GS) BQ6931-146 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid Rush Blue University Red (GS) BQ6931-146 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Rush Blue University Red (GS) BQ6931-146 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 5,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Mid SE Lakers (GS) BQ6931-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid SE Lakers (GS) BQ6931-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid SE Lakers (GS) BQ6931-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid SE Lakers (GS) BQ6931-700 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Jordan 1 Mid Triple White (2019) 554724-129 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Triple White (2019) 554724-129 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Mid Triple White (2019) 554724-129 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Mid Triple White (2019) 554724-129 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 6,500,000₫
Nike
1,650,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Moto White AT3146-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Moto White AT3146-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Moto White AT3146-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Moto White AT3146-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
950,000₫
42.5
Jordan 1 Retro High City of Flight 555088-031 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High City of Flight 555088-031 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High City of Flight 555088-031 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High City of Flight 555088-031 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
43
Giá sản phẩm mới: 7,900,000₫
Jordan 1 Retro High Guava Ice 555088-801 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Guava Ice 555088-801 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High Guava Ice 555088-801 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Guava Ice 555088-801 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,900,000₫
41
Giá sản phẩm mới: 10,900,000₫
Jordan 1 Retro High Off-White University Blue AQ0818-148 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Off-White University Blue AQ0818-148 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High Off-White University Blue AQ0818-148 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Off-White University Blue AQ0818-148 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
38.5
Giá sản phẩm mới: 12,050,327₫
Jordan 1 Retro High OG Flyknit Jordan 1 Retro High OG Flyknit
Jordan 1 Retro High OG Flyknit 'Royal' 919704-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High OG Flyknit 'Royal' 919704-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
43
Giá sản phẩm mới: 7,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Retro High OG Light Smoke Grey 555088-126 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High OG Light Smoke Grey 555088-126 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High OG Light Smoke Grey 555088-126 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High OG Light Smoke Grey 555088-126 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,500,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 6,900,000₫
Hết hàng
Jordan 1 Retro High OG SP Utility Quai 54 (2022) DV1717-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High OG SP Utility Quai 54 (2022) DV1717-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High OG SP Utility Quai 54 (2022) DV1717-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High OG SP Utility Quai 54 (2022) DV1717-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 4,500,000₫
Jordan 1 Retro High Sports Illustrated (A Star Is Born) 555088-015 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Sports Illustrated (A Star Is Born) 555088-015 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro High Sports Illustrated (A Star Is Born) 555088-015 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro High Sports Illustrated (A Star Is Born) 555088-015 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
44.5
Giá sản phẩm mới: 8,900,000₫
Nike
1,950,000₫
40.5
Hết hàng
Jordan 1 Retro Mid Obsidian University Blue 554724-405 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Mid Obsidian University Blue 554724-405 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro Mid Obsidian University Blue 554724-405 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Mid Obsidian University Blue 554724-405 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
2,000,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 8,200,000₫
Jordan 1 Retro Mid Team Red Black 554724-601 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Mid Team Red Black 554724-601 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro Mid Team Red Black 554724-601 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Mid Team Red Black 554724-601 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
Liên hệ
40.5
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Jordan 1 Retro Rare Air Cool Grey 332550-024 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Rare Air Cool Grey 332550-024 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 1 Retro Rare Air Cool Grey 332550-024 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 1 Retro Rare Air Cool Grey 332550-024 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,850,000₫
Hết hàng
Hết hàng
Jordan 34 PF Jordan 34 PF
Jordan 34 PF 'Chicago' White Black Red BQ3381-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 34 PF 'Chicago' White Black Red BQ3381-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
950,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 9,600,000₫
Jordan 9 Retro Kobe Bryant PE 302359-121 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 9 Retro Kobe Bryant PE 302359-121 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan 9 Retro Kobe Bryant PE 302359-121 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan 9 Retro Kobe Bryant PE 302359-121 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,000,000₫
40
Nike
900,000₫
41, 42, 42.5, 44.5, 40.5
Giá sản phẩm mới: 3,500,000₫
Nike
850,000₫
42, 44.5, 42.5
Jordan Aerospace 720 Jacquard White CW3879-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Aerospace 720 Jacquard White CW3879-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Aerospace 720 Jacquard White CW3879-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Aerospace 720 Jacquard White CW3879-100 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
950,000₫
41
Giá sản phẩm mới: 5,900,000₫
Jordan Aerospace 720 Rookie of the Year BV5502-002 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Aerospace 720 Rookie of the Year BV5502-002 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Aerospace 720 Rookie of the Year BV5502-002 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Aerospace 720 Rookie of the Year BV5502-002 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,200,000₫
40
Giá sản phẩm mới: 4,800,000₫
Jordan Delta 2 Light Photo Blue Orange CV8121-004 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Delta 2 Light Photo Blue Orange CV8121-004 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Delta 2 Light Photo Blue Orange CV8121-004 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Delta 2 Light Photo Blue Orange CV8121-004 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,050,000₫
42.5
Jordan Delta Mid Union Off Noir DA1951-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Delta Mid Union Off Noir DA1951-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Delta Mid Union Off Noir DA1951-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Delta Mid Union Off Noir DA1951-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,250,000₫
40.5
Giá sản phẩm mới: 5,900,000₫
Hết hàng
Jordan Fadeaway Jordan Fadeaway
Jordan Fadeaway 'Wolf Grey' AO1329-060 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Fadeaway 'Wolf Grey' AO1329-060 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
850,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 3,600,000₫
Hết hàng
Jordan Fadeaway Black White Grape AO1329-035 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Fadeaway Black White Grape AO1329-035 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Fadeaway Black White Grape AO1329-035 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Fadeaway Black White Grape AO1329-035 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
900,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 3,500,000₫
Nike
850,000₫
41, 43
Giá sản phẩm mới: 3,100,000₫
Hết hàng
Jordan Legacy 312 Low Bred Cement CD7069-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Legacy 312 Low Bred Cement CD7069-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Legacy 312 Low Bred Cement CD7069-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Legacy 312 Low Bred Cement CD7069-006 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,750,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 5,500,000₫
Hết hàng
Jordan Legacy 312 Low Pale Vanilla CD7069-200 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Legacy 312 Low Pale Vanilla CD7069-200 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Legacy 312 Low Pale Vanilla CD7069-200 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Legacy 312 Low Pale Vanilla CD7069-200 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
750,000₫
Hết hàng
Giá sản phẩm mới: 3,500,000₫
Jordan Mars 270 LowWhite Black Orange Aqua CK1196-101 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Mars 270 LowWhite Black Orange Aqua CK1196-101 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Mars 270 LowWhite Black Orange Aqua CK1196-101 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Mars 270 LowWhite Black Orange Aqua CK1196-101 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
900,000₫
41
Hết hàng
Jordan Mens Series 01 ‘Dear Mike’ CV8129-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Mens Series 01 ‘Dear Mike’ CV8129-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Jordan Mens Series 01 ‘Dear Mike’ CV8129-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao Jordan Mens Series 01 ‘Dear Mike’ CV8129-001 Chính Hãng - Qua Sử Dụng - Độ Mới Cao
Xem nhanh
Nike
1,000,000₫
Hết hàng

Sản phẩm đã xem

Hãy dùng bộ lọc kích thước để tìm sản phẩm dễ dàng