Local brand: Biti's thương hiệu "quốc dân" trong lòng người trẻ

Local brand: Biti's thương hiệu

 

Hiếm người Việt nào lại không biết đến thương hiệu Biti's. Với lịch sử thành lập từ 1982, sau gần 40 năm phát triển, có thể nói Biti’s đã trở thành thương hiệu giày “quốc dân” trong lòng người Việt Nam.

Đang xem: Local brand: Biti's thương hiệu "quốc dân" trong lòng người trẻ